Om oss

Verksamhetsberättelse Bjurholms Hembygdsförening år 2017

Styrelsen har haft följande sammansättning under år 2017 och lämnar följande verksamhetsberättelse.

Ordförande                         Gunnar Lindström

Vice ordförande                   Annika Olofsson

Kassör                                Bengt-Olof Johansson

Sekreterare                         Aina Nygren

Övriga ledamöter                 Åke Albertsson                    foto

                                          Barbro Israelsson              

                                          Christina Persson

                                          Gudrun Tellström

                                          Ulrika Lidström

Suppleanter                         Karin Gulliksson                  hemsidesansvarig

                                           Bo Nilsson

Revisorer                              Leif Söderström

                                            Kerstin Persson

Ersättare för revisor                Louise Lindberg

Valberedning                          Ullabritt Ohlsson                sammankallande

                                             Anneli Johansson

Antal medlemmar                   41

Styrelsesammanträden

Nio protokollförda styrelsemöten har hållits under året.

Torsdagskvällar

Gunnar, Barbro, Åke och Aina har träffats i studiecirkelform för planering och iordningsställande av utställningen Folkskolan 175 år samt kartläggning av torp bl a.

I mormors linneskåp

28 mars upptaktsträff hos Karin S då hon inbjudit Barbro,, Marianne och Aina. Vi åter-kopplade till utställningen och drog upp riktlinjer för sommaren. Den 26 maj städade vi Ol´Petters stuga och kompletterade utställningen som var öppen 30 juni –2 juli.

Städdag

Lördag 13 maj fejades det utom- och inomhus på hembygdsgården.

Årsmöte

hölls 29 maj i hembygdsgården. Gunnar berättade om Folkskolan 175 år och kommande utställning. Han visade också Åkes bilder i svart/vitt om skolor och elever i Bjurholm.

Bakning

30 maj bakades det nio rulltårtor inför 6 juni samt kakor inför Bjurholmsdagarna. Annika basade och hade hjälp av Alexandra L, Martina E och Vilma, Mona L och Marlene B.

Bullar av 1 liter mjölk vardera bakades av Aina, Ingbritt, Barbro, Gudrun och Christina.

Arbetskväll

Gunnar, Barbro, Åke, Annika och Per snyggade till utomhus och bar ut bänkar samt färdigställde utställningen Folkskolan 175 år.

6 juni nationaldagsfirande

Gunnar, Aina och Gudrun fixade rulltårtebakelser + kaffe till 65 gäster denna soliga dag.

Studiebesök

8 juni gästades vi av ett 50-tal personer från Svenska Kyrkan i Umeå. Gunnar och Marianne S, Karin S, Barbro och Bengt-Olof guidade sällskapet i byggnaderna på hembygdsområdet.

Arbetskväll

Gunnar, Åke, Aina, Barbro, Annika, Marianne och Gunnar, Karin S och Ulrika ordnade med bord och stolar och dukade för 76 anmälda Bjurholmsambassadörer. Logen städades.

Bjurholmsambassadörerna

Fredag 30 juni inleddes med kaffe och tårta. Därefter visade Anders L sin dokumentärfilm om människors liv och arbete i Bjurholm på 50- och 60-talet. Tipsrunda innan paltmiddag för 76 personer. Karin S höll i trådarna för serveringen. Marita Hansson bakade tunnbröd.

Bjurholmsdagarna

Lördag 1 juli Kvickrotsfestival samt Noblez underhöll.

Söndag 2 juli friluftsgudstjänst + kyrkkaffe. Umebygdens Spelmansgille, hembygdstal av Malin Nording, Lions stipendieutdelning.

Vi serverade palt, kaffe med dopp samt tunnbrödrullar. Britt-Louise L bakade tunnbröd båda dagarna. Annika ansvarade för bemanningen. Vädergudarna var med oss så vi hade strålande sol alla tre dagar.

Serveringsbygget

Grundet grävt och fyllt med grus. Satt form och armerat. Stommen uppsatt under hösten. Tyvärr kom snön tidigt så tak hann inte läggas. Gunnar, Bengt-Olof och Rolf byggherrar.

SFI

Karin S hade bjudit in och tog emot 11 elever från SFI den 31 augusti. Hon berättade om nybyggaren Mårten Andersson och visade Åströmska gården. Gunnar S visade ladugården samt berättade om och visade skogsarbete förr och nu. Marianne visade Ol´Petters stuga med utställningen ”I mormors linneskåp”. Marita Hansson basade i bagarstugan; alla fick baka eget bröd. Roger J underhöll.

Castorskolan

14 september tog Karin S tog emot klass 2 med 31 elever. Hon berättade och visade utställningen Folkskolan 175 år. 18 september visade och berättade Karin S om utställningen I mormors linneskåp för klass 5 med 28 elever och den 19 september berättade hon och visade utställningen för klass 8 med 24 elever.

Arbetsdag

Bengt-Olof och Gunnar S höstade på området och tog in bänkarna 31 augusti.

Paltgille

Annika och Karin S ordnade paltgille för 20 deltagare 15 september. Inbjudna var alla som jobbat under Bjurholmsdagarna.

Höstträff

27 september bjöd föreningen sina medlemmar på älgköttsoppa med Barbros hemodlade grönsaker. Älgköttet skänkt av Åke. Barbro, Marianne och Aina tillagade soppan. Gunnar berättade om pågående bygge av serveringsstuga sam visade film av Anders L. 32 deltagare.

Alla tiders

Bjurholm 1 februari Urban Gelfgren inledde. Marianne Folkedotter berättade och visade film om finska krigsbarn.

Bredträsk 2 oktober handlade om skogen.

Tack!

Styrelsen för Bjurholms Hembygdsförening har som sin främsta uppgift att förvalta de 14 byggnader med inventarier som finns inom området samt berätta och levandegöra historien.

Vi tackar alla frivilliga krafter som varit oss behjälpliga på olika sätt. Vi riktar också ett tack till studieförbundet Vuxenskolan samt till alla som deltagit i våra arrangemang.

 

 

Fortsatt ständigt igång...

Under vintern är föreningen på intet sätt slumrande. Många torsdagskvällar träffas några av oss i styrelsen på biblioteket för att inventera, katalogisera och gå igenom allt spännande material som finns i vår ägo. Vi sammanställer även en guidepärm som är tänkt som stöd för de som framgent kommer att guida grupper och enskilda.

 

Välkommen till dessa träffar som drivs i studiecirkelform.

 

Renovering och restaurering

Hembygdsgårdens många byggnader slits av tidens tand och har ett ständigt behov av renovering. Våra gemensamma insatser är av största vikt för att detta arbete ska bli gjort. Det finns inte ekonomiskt utrymme för att hyra in arbetskraft för allt, utan det är på ideella krafter vi måste förlita oss.

Under föregående sommart har Logen fått loftgolvet klart, nya bänkar kring kvarnhjulsbordenär gjord och Häbrena och Logen har fått sina plintar skodda med brädfodring.

Detta jobb är utfört av Skogsstyrelsens arbetsgrupp vilket inte medfört så stora kostnader för föreningen. De kommer också att hjälpa till med rivning av diskstugan som planerats att ersättas av en nybyggnad under våren och sommaren.

En del tak- och fasadarbeten på Olof-Pettersstugan är nästa större projekt som vi söker frivilliga arbetare till.

Det finns egentligen hur mycket som helst att göra och vi behöver alla händer och tar gärna emot förslag och tips om vem eller vilka som har möjlighet att lägga några timmar på detta arbete.

Ta kontakt med någon i styrelsen för att förmedla tips och ideér.