Om oss

 Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsesammanträden

Sex protokollförda styrelsemöten har hållits under året.

Torsdagskvällar

Gunnar, Barbro, Åke och Aina har träffats i studiecirkelform för iordningsställande av guidepärm samt slutföring av katalogisering av inventarierna. Vidare har planerats för   montering av utställningar. Inventering av torp pågår.

”I mormors linneskåp”

26 april gjorde Karin, Barbro, Marianne och Ingegerd studiebesök på museet varav två timmar med guidning av Hillevi Wadenström kring textil utställning och förråd.

Karin S, Barbro, Aina och Marianne har i studiecirkelträffar arrangerat utställningen ”I mormors linneskåp” i Ol´Petters stuga.

Städdag

Lördag den 21 maj fejades det utom- och inomhus på hembygdsgården. Gunnar, Annika, Per, Åke, Barbro och Aina ställde upp.

Årsmöte hölls 23 maj i hembygdsgården. Karin S berättade om utställningen ”I mormors linneskåp”. Karin S bjöd också på godbitar till kaffet. Gunnar visade och berättade om Ottervattsskidan. 15 personer deltog.

Bakning

24 maj bakades det nio rulltårtor inför 6 juni samt 1 000 kakor inför Bjurholmsdagarna. Karin S höll i bakningen med hjälp av Annika, Barbro, Marianne och Berit Nording.

Aina, Ingbritt E, Barbro och Christina bakade tillsammans 750 bullar.

6 juni nationaldagsfirande

I soligt väder kom 80 fikagäster som serverades kaffe + rulltårtebakelser. Gunnar L, Aina, Karin S och Marianne S skötte ruljansen.

Studiebesök

7 juni hade vi besök av åtta damer från Granö hem och samhälle med Inga Lundberg som ordnat. Karin, Aina och Marianne berättade och visade Ol´Petters och Åströmska gården. Som tack har föreningen fått boken ”Från Kussjön med omnejd” skriven av Owe Eliasson.

Bjurholmsambassadörerna

Fredag 1 juli hade kommunen förlagt hela programmet till hembygdsområdet med kaffe + tårta samt bl a information av Gunnar L om hembygdsföreningen. Tipsrunda med efterföljande paltmiddag. 64 deltagare. Karin S höll i trådarna för serveringen. Marita Hansson bakade tunnbröd i bagarstugan

Bjurholmsdagarna

Lördag 2 juli uppträdande av Greymen samt Isabell Gunnarsson med dansskola lördag lagom till regnet öste ner på e m.

Söndag 3 juli friluftsgudstjänst + kyrkkaffe. Umebygdens Spelmansgille, hembygdstal av Gösta Lundberg, Lions stipendieutdelning till Åke Albertsson. Dansuppvisning med Isabell Gunnarssons dansskola igen, men nu i strålande solsken. Annika och Per bakade tunnbröd i bagarstugan bägge dagarna. Två välbesökta dagar.

Rivning

Måndag 4 juli påbörjade Gunnar L och Bengt-Olof rivning av tillbyggnaderna på Färjkarlens stuga. Under hösten har rivningen fullföljts.

Utflykt

Lördag 6 augusti deltog ett tjugotal intresserade i utflykt med visning av kvarn i Västernyliden, Vengs stuga samt torpet Skatan med Gunnar Sandberg som ciceron och berättare.

Arbetskväll

13 september städade Gunnar L, Annika, Aina, Anna-Lena och Karin S hembygdsområdet och vintrade in, bl a plockades bänkarna in i logen. Skomakeriet flyttades från saluboden till härbre.

Besök av museet

15 september hade Karin S inbjudit Hillevi Wadström från museet för råd och hjälp med textilier. Karin S, Barbro, Aina och Marianne visade utställningen ”I mormors linneskåp”. Inbjuden var också Ingegerd Engman Forsgren.

Skolan

I september guidade Karin S elever från Castorskolan på hembygdsområdet;

årskurs 3 den 16:e, årskurs 2 den 19:e och årskurs 8 den 20:e.

Höstträff

6 oktober bjöd föreningen sina medlemmar på älgköttsoppa med Barbros hemodlade grönsaker. Soppan tillagad av Barbro, Marianne och Aina. Gunnar L berättade om vår verksamhet för de 28 deltagarna.

Julmarknad

15 december kl 15 – 18 anordnades julmarknad med 11 utställare. Antal besökare uppskattas till ca 300.

Alla tiders

Näsland den 13 april då Erik Sandén från museet berättade vår historia. Olof Alfredsson berättade om ett skogsskifte i Näsland, Malin Falk om ”Tre vägar in”, om Amigo för ensamkommande flyktingbarn. Roger Johansson underhöll. 60 besökare.

Näsmark den 5 oktober om Skogen och Urban G från museet var konferencier. Klas Arvidsson berättade om flottning. Eskil Johansson visade och berättade om udda skogsverktyg. Sonja Kvarnström återgav hur det var att arbeta som kocka åt skogshuggare.

Tack!

Styrelsen för Bjurholms Hembygdsförening har som sin främsta uppgift att förvalta de 14 byggnader med inventarier som finns inom området samt berätta och levandegöra historien.

Vi tackar alla frivilliga krafter som varit oss behjälpliga på olika sätt. Vi riktar också ett stort tack till Bjurholms kommun, studieförbundet Vuxenskolan samt till alla som deltagit i våra arrangemang.

 

 

Fortsatt ständigt igång...

Under vintern är föreningen på intet sätt slumrande. Många torsdagskvällar träffas några av oss i styrelsen på biblioteket för att inventera, katalogisera och gå igenom allt spännande material som finns i vår ägo. Vi sammanställer även en guidepärm som är tänkt som stöd för de som framgent kommer att guida grupper och enskilda.

 

Välkommen till dessa träffar som drivs i studiecirkelform.

 

Renovering och restaurering

Hembygdsgårdens många byggnader slits av tidens tand och har ett ständigt behov av renovering. Våra gemensamma insatser är av största vikt för att detta arbete ska bli gjort. Det finns inte ekonomiskt utrymme för att hyra in arbetskraft för allt, utan det är på ideella krafter vi måste förlita oss.

Under föregående sommart har Logen fått loftgolvet klart, nya bänkar kring kvarnhjulsbordenär gjord och Häbrena och Logen har fått sina plintar skodda med brädfodring.

Detta jobb är utfört av Skogsstyrelsens arbetsgrupp vilket inte medfört så stora kostnader för föreningen. De kommer också att hjälpa till med rivning av diskstugan som planerats att ersättas av en nybyggnad under våren och sommaren.

En del tak- och fasadarbeten på Olof-Pettersstugan är nästa större projekt som vi söker frivilliga arbetare till.

Det finns egentligen hur mycket som helst att göra och vi behöver alla händer och tar gärna emot förslag och tips om vem eller vilka som har möjlighet att lägga några timmar på detta arbete.

Ta kontakt med någon i styrelsen för att förmedla tips och ideér.

 

Verksamhetsberättelse 2015

Styrelsen lämnar följande berättelse för 2015. Antal medlemmar 55.

Föreningens styrelse utsedd vid årsmöte 25 maj samt extra årsmöte och sammanträde den 28 september 2016

Årsmöte

Hölls den 25 maj i hembygdsgården, 20 personer slöt upp. Ulrika Lidström kåserade om Mat i Astrid Lindgrens värld. Åke visade foton och Gunnar och Barbro berättade om kyrkstugor i Bjurholm. Avtackning av kassören Anneli Johansson. Gofika.

Styrelsesammanträden

10 protokollförda styrelsemöten har hållits under året.

Underhållsåtgärder

Gunnar S, David H, Eskil B, Lennart J och Ulf A har lagt nytt spåntak på södra delen av ladugårdstaket. Erhard Nygren lånade ut byggnadsställningen. Gunnar S tog Ulf A till hjälp och grävde upp stoppkran bakom toan innan rörmokare tog vid. Eskil J med barnbarnet Oskar samt Gunnar S har byggt ny gärdsgård från ladan och ner till branten. Gunnar S har sågat upp björkved och kärrat in i vedboden.

Skogsstyrelsens projekt

Vi har haft fyra man som byggt fyra sittbänkar, rätat upp bron till toaletterna och fyllt ut med jord i vattenledningsdiket. De har också skott pelarna till härbre + loge samt ändrat trappan i logen så den går att hissa upp. I höstas tog de bort diskbänkarna och kapade vattenrör i tillbyggnaderna serveringen.

Städdag

Lördag 16 maj fejades det utom- och inomhus på hembygdsgården.

Förskolans dag

Den 21 maj firade alla kommunens förskolebarn Förskolans dag på hembygdsområdet.

6 juni nationaldagsfirande

Trots regn och kyla sökte sig ett 70-tal besökare till hembygdsgården. De serverades kaffe + rulltårtebakelse med flagga på.

Bakning

Den 26 maj bakades det 1 000 kakor i hemtekniskas lokaler. Karin höll i trådarna och hon hade som hjälp Barbro I, Annika O, Marita T, Mona L, Marlene B.

Anneli, Aina, Christina, Annika, Karin och Marianne bakade 100 bullar vardera = 600 bullar.

Arbetskväll och inventering Ol´Petters stuga den 10 juni. Gunnar, Aina, Åke, Karin och Barbro jobbade. Arbetskväll igen 25 juni då vi städade på området + bagarstugan.

Midsommarfirande fick ställas in då vi inte fick tag på någon lekledare.

Bjurholmsambassadörerna

Fredag 3 juli kl 13 serverade Karin 60 ambassadörer kaffe och tårta innan de promenerade till kyrkan där de fick guidning. Kl 15 tillbaka på hembygdsområdet för tipsrunda innan det var dags för paltmiddag + kaffe.

Bjurholmsdagarna

Lördag 4 juli underhöll från scenen Linus Lindqvist och Lisa Lagerlöf. Därefter intog Greymen; Bengt Sundling, Per-Olof Persson, Östen Johansson och Lars Bergman scenen och spelade för stor publik i strålande vackert väder. Tjärbränning i tunna visades av Lennart Holmström.

Söndag 5 juli friluftsgudstjänst kl 10 med kyrkkaffe innan Noblez underhöll från scenen. Balforsfödda Anna Löfgren Aden höll hembygdstalet. Därefter fortsatte Noblez spelningen.

Palt- och kaffeservering lördag – söndag. Annika lejt medhjälpare och fördelat arbetsuppgifterna. Kiosk- och glassförsäljning av Lilla skafferiet. Tunnbröd bakades i bagarstugan alla tre dagar.

Sommarservering ombesörjdes av Anna , Emelie och Linnéa tiden 6 juli – 2 augusti.

Bagarstugan öppen för inköp av nybakat bröd fredagar juli månad.

Sångkvällar tre torsdagar juli månad med de olika församlingarna var för sig. Fikaförsäljning

 

SFI

Karin bjöd in SFI den 31 juli med guidning i Ol´Petters stuga, hade hjälp av Marianne och Gunnar med värdskapet. Fika, tunnbrödrullar + kaffe av serveringen. Nybakat bröd från bagarstugan där också Marita och Margareta inbjöd till provbakning. Gunnar S visade skogliga verktyg från förr och nu. Roger J underhöll med dragspel.

 

Paltgille

Annika ordnade paltgille den 4 september för de som jobbat Bjurholmsdagarna. 20 personer

deltog, det bjöds också på kaffe + kaka.

Höstträff

den 28 september med älgköttsoppa, kaffe + bröd. Gunnar L berättade om det gångna året för de 40 personer som deltog.

Julmarknad

torsdag den 17 december med 11 utställare/hantverkare. Ca 250 besökare varav ca 100 tog del av Karins utställning och berättelse i Ol´Petters stuga om Julen förr. Serverades kaffe, glögg och pepparkakor, skänkta av Nyåkers Pepparkakor. Samtliga deltagare nöjda.

Studiecirklar

Torsdagsgruppen har fortsatt sina träffar med lite olika innehåll, bland annat iordningsställande av guidepärm och kartläggning av Lillgoberg.

Karin håller i cirkeln ”I mormors linneskåp” som startade den 3 november och ska mynna i en utställning i Ol´Petters stuga till sommaren. Deltagare är också Barbro, Aina och Marianne. Inbjuden gäst Ingegerd Engman Forsgren. Den 26 april gjordes studiebesök på museet, bl a guidning av Hillevi Wadensten i textila utställningar + förråd.

Alla tiders

Balåbygden den 22 april. Gunnar L hälsade välkommen. Bengt L berättade om en familj på Kulla, Anders L om kyrkklockan som så småningom hamnade i Tanzania, Åsa L om fångstgropar och Kristina E berättade en historia om ett gevär. 91 deltagare.

Projekt rivning/ombyggnation

Några ur styrelsen träffades den 20 oktober för att tömma de båda tillbyggnaderna på Färjkarl´ns stuga. Allt i syfte att vara gjort innan rivningen kan påbörjas.

Tack!

Styrelsen för Bjurholms Hembygdsförening har som sin främsta uppgift att bevara och underhålla de 14 byggnader med inventarier som finns inom området. Vi tackar alla frivilliga krafter som varit oss behjälpliga på olika sätt. Vi riktar också ett stort tack till Bjurholms kommun, Studieförbundet Vuxenskolan samt till alla som deltagit i våra arrangemang.